Try Our New BETA Version
GO
Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 50 of 91 (0.056 secs)
You searched for: mediatype:texts AND collection:HistoriskSkogsexportFrnKalixlvdal AND subject:"Bergman, Hummel & Co"
[1] 2     Next    Last
[texts]Fullmakt - Filipsborgsarkivet
Herrarna Johan L och Carl Emanuel Bergman får en fullmakt av bolaget Bergman Hummel & Co att teckna deras namn under innevarande år 1877.
Keywords: kalix id 597; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; bergman hummel & co; kalix avd f bergman hummel & co; carl emanuel bergman; manne bergman
Downloads: 4
[texts]Förvecklingar - Filipsborgsarkivet
Ernst Sällström skriver till AB Bergman Hummel & Co för att beklaga dom felaktga uppgifterna som handlar om transport av virke uppe i Pajalaområdet. Enligt Ernst S handlar det om att ett flertal av dom anlitade hästförarna inte erhållit ersättning från förra vintern. Emedan J A Bergman hävdade att dom erhållit varor av bolaget som inte är betalda.
Keywords: kalix id 602-605; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix e brev; kalix avsändare ernst sällström; kalix mottagare bergman hummel & co; bergman hummel & co; ernst sällström
Downloads: 55
[texts]Ekonomisk redovisning - Filipsborgsarkivet
Balansextrakt ur ekonomisk redovisning av Bergman Hummel & Co:s ekonomi som visar balanserade tillgångar ocj skulder på 1.654.614,14 kr.
Keywords: kalix id 668; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd g räkenskaper; bergman hummel & co
Downloads: 6
[texts]J.A. Bergmans motivering till upplösning - Grytnäsarkivet
J.A. Bergmans motivering för nödvändigheten till bolagsförhållandet reglerat
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd a upplösning; upplösningen; bergman hummel & co
Downloads: 62
[texts]Tvist med Bergman Hummel & Co - Bergbom Svanberg & Co
Utdrag ur domboken: tvist 1884-01-17 mellan Bergbom Svanberg & Co och Bergman Hummel & Co
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergbom svanberg & co; kalix avd f tvist med bergman hummel & co
Downloads: 76
[texts]Sågtimmertillgång 1878 - Grytnäsarkivet
AB Bergman Hummel & Co:s sågtimmertillgång 1878
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd g div räkenskaper; sågtimmertillgång; bergman hummel & co
Downloads: 14
[texts]Bolagsstämma 1878 - Grytnäsarkivet
Anteckningar från bolagsstämma i Bergman Hummel och co. 1878
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd a styrelsehandlingar; bergman hummel & co
Downloads: 47
[texts]Bolagsstämma 1876 - Grytnäsarkivet
Fullmakter o.dyl. från bolagsstämma i Bergman Hummel och co. sommaren 1876
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd a styrelsehandlingar; bergman hummel & co
Downloads: 50
[texts]Bolagsstämma 1875 - Grytnäsarkivet
Anteckningar från bolagsstämma i Bergman Hummel och co. 1875
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd a styrelsehandlingar; bergman hummel & co
Downloads: 62
[texts]Protokoll bolagsstämma 1883 - Grytnäsarkivet
Protokoll från bolagsstämma 1883 Bergman Hummel & co, ej slutgiltigt
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd a styrelsehandlingar; bergman hummel & co; bolagsstämma
Downloads: 81
[texts]Plan för realisering av Bergman Hummel & co - Grytnäsarkivet
Plan för realisering av Bergman Hummel & co:s affärer
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd a div ledningshandlingar; bergman hummel & co
Downloads: 48
[texts]Tvist med Bergman Hummel & Co - Bergbom Svanberg & Co
Utdrag ur domboken från 1882-11-14: tvist mellan Bergbom Svanberg & Co och Bergman Hummel & Co
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergbom svanberg & co; kalix avd f tvist med bergman hummel & co
Downloads: 63
[texts]Bolagsordning - Grytnäsarkivet
Bolagsordning för Bergman, Hummel & co, 1873
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd a bolagsordning; bergman, hummel & co
Downloads: 72
[texts]Överenskommelser mellan bolagsmännen i Bergman Hummel & co - Filipsborgsarkivet
Ett antal interna överenskommelser mellan bolagsmännen i Bergman Hummel & co under perioden 1862-1879.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd f bergman hummel & co
Downloads: 47
[texts]Plan för upplösningen av firman Bergman Hummel 1883 - Grytnäsarkivet
Plan för upplösningen av firman Bergman Hummel 24/11 1883
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd a upplösning; bergman hummel & co
Downloads: 37
[texts]Odaterat PM av J.A. Bergman - Grytnäsarkivet
Odaterat PM med förslag om ansvariga i verksamheten i Bergman Hummel & co
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd a div ledningshandlingar; bergman hummel & co
Downloads: 49
[texts]Aktieförteckning för AB Bergman Hummel & Co - Grytnäsarkivet
Johan August Bergmans aktieförteckning för sitt innehav i AB Bergman Hummel & Co
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd d aktieförteckningar; bergman hummel & co
Downloads: 176
[texts]Bolagsstämma 1884 - Grytnäsarkivet
Handlingar och koncept till 1884 års bolagsstämma i Bergman Hummel & co
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd a styrelsehandlingar; bolagsstämma; bergman hummel & co
Downloads: 56
[texts]Tvist med Bergman Hummel & Co - Bergbom Svanberg & Co
Utdrag ur domboken från 1883-01-10: tvist mellan Bergbom Svanberg & Co och Bergman Hummel & Co
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergbom svanberg & co; kalix avd f tvist med bergman hummel & co
Downloads: 172
[texts]Tvist med Bergman Hummel & Co - Bergbom Svanberg & Co
Utdrag ur domboken från 1883-04-09: tvist mellan Bergbom Svanberg & Co och Bergman Hummel & Co
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergbom svanberg & co; kalix avd f tvist med bergman hummel & co
Downloads: 107
[texts]Styrelseberättelse Bergman Hummel och co. 1894 - Grytnäsarkivet
En tryckt styrelse- och revisionsberättelse från Bergman Hummel och co 1894
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd a styrelsehandlingar; bergman hummel & co
Downloads: 53
[texts]Bolagsstämma 1885 - Grytnäsarkivet
Vissa handlingar och koncept från bolagsstämman 1885
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd a styrelsehandlingar; bolagsstämma; bergman hummel & co
Downloads: 47
[texts]Gemensamma affärer - Filipsborgsarkivet
Carl Emanuel Bergman skriver till Båtskärsnäs AB och förklarar sig vara intresserade av förslaget om gemensamt skogsköp för undvikande av onödig konkurrens. Förslaget är framtaget av Herr Ernst Sällström vid Båtskärsnäs AB.
Keywords: kalix id 598-599; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd f bergman hummel & co; båtskärsnäs ab; bergman hummel & co; carl emanuel bergman; kalix avd e brev; kalix avsändare carl emanuel bergman
Downloads: 46
[texts]Redovisningskommentarer - Filipsborgsarkivet
Ernst Sällström och Johannes Sällström skriver och pekar på oriktiga uppgifter i en ekonomisk redovisning för åren 1892 och 1893, som dom vill rätta till.
Keywords: kalix id 601; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd e brev; kalix mottagare bergman hummel & co; bergman hummel & co; kalix avsändare ernst sällström; kalix avsändare johannes sällström
Downloads: 5
[texts]Förvecklingar - Filipsborgsarkivet
Ernst och Johannes Sällström skriver till AB Bergman Hummel & Co för att reda ut sina affärer och skulder och fodringar som uppståt i samband med affären med Båtskärsnäs
Keywords: kalix id 606-607; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd e brev; kalix mottagare bergman hummel & co; kalix avsändare ernst sällström; kalix avsändare johannes sällström; johannes sällström; ernst sällström; bergman hummel & co
Downloads: 47
[texts]Affärsbrev - Filipsborgsarkivet
Manne skriver till sin far och berättar om försäljningen av plank och hur växlar av olika valörer erhållits.
Keywords: kalix id 713; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 4
[texts]Anställning i Björkfors - Filipsborgsarkivet
Manne tackar för brevet och berättar att Hermans resa upp till Björkfors troligen kommer att ske under juni månad. Exakt vad arbetsuppgifterna kommer att bli för Herman kan Manne dock inte uttala sig om.
Keywords: kalix id 809; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 5
[texts]Framgång och problem - Filipsborgsarkivet
Manne berättar i brevet om hur positiv information från Dufva inkommit, vilket berör snickeriet i Luleå. Man har inlämnat en av Ekengren utställd växel och av Bergman Hummel & Co accepterad växel på 50.000 kronor och i dag fått pengar. Glad över att detta kunde genomföras då ekonomin i nuläget en tid varit ansträngd. Sista tiden har livet uppehållits genom ficklån av farbror Emil. Ekengren har däremot inte bistått med ett enda öre...
Keywords: kalix id 733-735; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 30
[texts]Framgång och problem - Filipsborgsarkivet
Manne berättar i brevet om hur positiv information från Dufva inkommit, vilket berör snickeriet i Luleå. Man har inlämnat en av Ekengren utställd växel och av Bergman Hummel & Co accepterad växel på 50.000 kronor och i dag fått pengar. Glad över att detta kunde genomföras då ekonomin i nuläget en tid varit ansträngd. Sista tiden har livet uppehållits genom ficklån av farbror Emil. Ekengren har däremot inte bistått med ett enda öre...
Keywords: kalix id 732; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 17
[texts]Personupplysning - Filipsborgsarkivet
Denna Julius Jacobsson får här svar på frågan om Ad Törnqvists solidité. Svaret blir att. "han är förvaltare på egendom som tillhör Bergman (på Björkfors gods). Den rekvisiotion som han gjort skett på salubodens och verkets räkning. I övrigt får vi meddela att han till sin person och ställning i alla avseende är fullt pålitlig"-
Keywords: kalix id 824; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 6
[texts]Affärshändelser - Filipsborgsarkivet
Manne redogör lämnar kompletterande uppgifter om leveranser till en rad kunder
Keywords: kalix id 816; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 5
[texts]Föreståndare i Björkfors - Filipsborgsarkivet
Manne skriver på uppdrag av mamma och berättar att hon har ett förslag till ny föreståndare på Björkfors lantbruk och hans namn är Herman Örtenblad från Elfsborgs län. Hon tycker att han är synnerligen lämplig för ändamålet med hänsyn till hans bakgrund och utbildning. Dessutom är han intresserad att flytta upp till norrland, varför en sådananstälning skulle vara synnerligen lämplig.
Keywords: kalix id 736-737; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 39
[texts]Problem med utnämning - Filipsborgsarkivet
Manne meddelar John om att Engelska regeringen vill få mer information till utrikesministeriet, innan John kan bli Engelsk vicekonsul i Luleå distrikt.
Keywords: kalix id 719; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 5
[texts]Ekonomiska frågor - Filipsborgsarkivet
Tyvärr saknas en eller flera sidor från början och slutet räknat, vilket gör att det är svårt avgöra med säkerhet vem som skrivit brevet. Men av ämnet att döma så är det med stor sannolikhet Manne Bergman som skrivit brevet till den tidigare nämnda Bäck. Dom fortlöpande affärerna diskuteras samt andra ekonomiska frågor bl.a. om betalningar, försäkringsärenden och bokföringar mm...
Keywords: kalix id 806-808; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 40
[texts]Ernst Sällström skall ut och åka - Filipsborgsarkivet
Ernst begär att återfå något han lånat till Manne Bergman för att ha med på sin resa, vilket han lovar återlämna vid återkomsten, om Manne så önskar
Keywords: kalix id 622; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avsändare ernst sällström; kalix mottagare bergman hummel & co
Downloads: 7
[texts]Affärsbrev - Filipsborgsarkivet
Åkerstöm besöker tant Hummel innan han lämnar Stockhom. Enligt påstående från Seagraves skall ett dokument med förnedrande omdömen om John Bergman ha kommit till utrikesdepartementet, där han beskrivs som fullkomligt inkompetent att sköta engelska konsulatet i Luleå, Haparanda och Kalix. Boman påpekade att skriften synbarligen inlämnats av avund och att brevskrivaren är någon person från Bergman Hummel & Co:s eget kontor i Stockholm...
Keywords: kalix idd 695-696; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 60
[texts]Arbete och fritid - Filipsborgsarkivet
Manne lämnar en rapport om dom goda affärerna. Johan August är i Paris vid detta tillfälle så därför skickas brevet dit. Företaget Jo. Ödberg berörs angående virkesleveranser. Omsättningen/ Transaktiner i bank lberörs ikaså. En man vid namn A Åberg har lämnat in en räkning över utlägg för telegramutskick, plus ränta, eftersom hans lilla lön inte tål en så liten avgift.
Keywords: kalix id 757-758; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 49
[texts]Ekonomisk rapport - Filipsborgsarkivet
Manne skriver och ber om upplysningar. Det har nämlligen sprungit en man på kontoret som frågat om något som skulle varit utställt på en exposition i Berlin. Eftersom inget svar ännu kunnat ges, önskade han att åtminstone få det till Tyska konsulatet adresserade brevet. En karl som sade sig vara ombud för snickeriarbetaren Carl Edvard Ekman, som för närvarande vistades i Göteborg var också inne på och bgärde att få uttaga Ekmans prestbetyg...
Keywords: kalix id 769-770; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 51
[texts]Ekonomisk rapport - Filipsborgsarkivet
Manne lämnar rapport om pågående utlandsaffärer som i nuläget kommer väldigt lägligt. Växelkurserna och dess löptid, är vid varje förhandling om affärerna av stor betydelse för lönsamheten. "Farmor och farbror Carl har nu åter funderingar om dom skall slå sig ned i Uppsala, på Rosenvik eller på Ladugårdsgärdet. Det blir antagligen Rosenvik". Eftersom deras våning på "sexan" (på skeppsbron) då kommer att bli ledig, erbjuds Johan August B att hyra våningen som han tidigare...
Keywords: kalix id 738-743; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 48
[texts]Affärsrapport och andra händelser - Filipsborgsarkivet
Dokumentet består av två brevkopior från Manne Bergman som i den ena skriver till Bäck och talar om att generalräkning är skickad därmot inte tillhörande brevförklaring, som kommer att skrivas i morgon. I den andra delen skriver han till Olle angående frågan om nyanställningen på Björkfors lantbruk. Med anledning av att man anser lönsamheten så svag att inte fler löntagare är möjligt...
Keywords: kalix id 800; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 5
[texts]Affärsbrev - Filipsborgsarkivet
Manne beskriver hur hans ekonomiska uppgörelser med Enskilda banken ter sig och att Paul omöjligt kan återbetala sitt lån på 12 000 kr denna månad. Manne pekar på att hans tillgångar på kreditivet inte är mer än 30.000 kr, efter alla hans utgifter.
Keywords: kalix id 702-705; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 65
[texts]Handlingar rörande Björkfors (1883, 1902, 1904) - Filipsborgsarkivet
Handlingar rörande Björkfors egendomar och såg från år 1883, 1902, 1904.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd f björkfors; björkfors; kalix avd f bergman hummel & co
Downloads: 54
[texts]Utlandsaffärerna - Filipsborgsarkivet
Manne berättar som vanligt om dom löpande affärerna med utlandet där man med stor framgång tjänar mycket pengar. Precis som i tidigare brev kommer problemet med morbror Deutsch upp, denna gång är han inte så glad över att han hålls utanför information om företagets ställning mm.
Keywords: kalix id 728-731; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 45
[texts]Brännvinsfrågan - Filipsborgsarkivet
Igår mottog vi brev från Hackzell i brännvinsfrågan. Åkerström ansåg det var bäst att jag lämnade orginalet till C.O. Berg och skicka pappa en kopia. "Morbror" Deutsch är fortfarande mycket orolig så det vore bra om pappa kunde sända några lugnade underrättelser till honom. Brevet undertecknat av "pappas tillgivne" Manne B
Keywords: kalix id 697; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 13
[texts]Affärsbrev - Filipsborgsarkivet
Här kommer så besked om leverans av 300 standards till Belgien, något som man hoppas kan lugna morbror Deutsch. I brevet oroar man sig för gamlingen. "Gubbstackaren har blivit gripen av en sådan förtvivlan över ställningen att vi nästan börjar hysa fruktan att han förlorar sitt föstånd". Manne skriver också att han betalt 10.000 kr till farbror Emil, samt gett kapital till farmor Henrika...
Keywords: kalix id 698-701; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 77
[texts]Ekonomi och privata ämnen - Filipsborgsarkivet
Manne Bergman skriver till Bäck och nämner bl.a. att de utlånade 12.000 kronorna till farbror Paul skall inte efter löfte från pappa (Johan August Bergman) behöva återbetala sin skuld så snart. Att driva in denna skuld är absolut inte lämplig just nu, i synnerhet nu när han dessutom ligger ute med sitt namn för Bergman Hummel & Co på 100.000 kronor hos bankerna. I brevet talas om en brand i klensmedjan som måste utredas...
Keywords: kalix id 779-782; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 54
[texts]Ekonomisk redovisning - Filipsborgsarkivet
Ekonomisk redovisning av J.A. Bergmans och Björkfors förlags ekonomier som visar balanserade tillgångar och skulder för J.A. Bergman på 1.274.393,75 kr. För Björkfors uppgår det till 810.053,66 kr.
Keywords: kalix id 669-673; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd g räkenskaper; bergman hummel & co
Downloads: 46
[texts]Anonymt brev - Filipsborgsarkivet
Brevskrivaren förutspår att AB Bergman Hummel & Co kommer att råka mycket illa ut i Wasa hovrätt i Finland i ett skogsmål. ( Vilket framgår inte) En person vid namn Carl Lindgren skall tydligen vara en person som bedöms vara mycket juridisk kunnig och har vunnit dom flesta målen. Brevskrivaren föreslår därför att AB Bergman Hummel & Co försöker få honom på sin sida genom att erbjuda hans broder Elis en inspektorsyssla...
Keywords: kalix id 616-619; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd e brev; kalix mottagare bergman hummel & co
Downloads: 58
[texts]Överenskommelse - Filipsborgsarkivet
Protokoll från vad dessa personer kommit överens om. Man kommer bl.a. överens om att inge timmer under 9 tum får köpas in. Endast i undantagsfall får 8 tums timmer förekomma. Dessutom beslutar man sig för att den låneaffär man har med företaget Lampa & Co skall regleras under detta år. Man vill också påverka genom sitt inflytanmde i Jämtösunds ångsåg så att de inte forcherar avverkningen av den omogna ungskogen samt att de inköpta skogshemmanen vid Hummelsträsk sparas så l...
Keywords: kalix id 640-644; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; bergman hummel & co; johannes sällström; david hummel; johan august bergman
Downloads: 62
[texts]Kontraktsändring - Filipsborgsarkivet
Johan August Bergman skriver och beklagar hur verksamheten förändrats genom åren. Mycket av verksamheten har handlat om hur affärerna kostar allt mer och ifrågasätter dess ändamål. I synnerhet då det inneburit att affärerna tagit mycket tid i anspråk, till dryga kostnader där man tvingats till att låna pengar för överlevnaden, som i sin tur lett till att virket skeppades iväg alldeles för tididgt innan det hunnit torka...
Keywords: kalix id 648-649; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; bergman hummel & co; johan august bergman; david hummel
Downloads: 81
[1] 2     Next    Last
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related mediatypes

texts

Terms of Use (31 Dec 2014)